Việt Nam ơi!

Discussion in 'Âm nhạc' started by Meggie, Feb 2, 2018.

 1. Meggie Priority

  Member Since:
  Sep 16, 2008
  Message Count:
  1,449


  Việt Nam hỡi... Việt Nam ơi...
  Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!
  Việt Nam hỡi... Việt Nam ơi...
  Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!

  Bước giữa nắng tràn
  Đường phố nơi tôi ở
  Từ thơ bé... đã quen
  Giữa đất nước này
  Niềm tin luôn căng tràn
  Đừng lo lắng... cười lên
  Và gió... qua tán cây
  Hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui... cười
  Và nắng... trên lá reo
  Ngày xanh tươi sáng Việt Nam hỡi...

  Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa
  Về nơi nhà cao xe giăng phố
  Hòa một niềm tin reo ca eh oh eh oh
  Từ nơi đảo xa mênh mông sóng
  Về nơi đồi cao bay mây trắng
  Một vòng tay nối tròn Việt Nam
  Bao la đất trời
  Quê hương xanh ngời
  Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt
  Bao nhiêu con người
  Chung tay xây đời
  Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi

  Việt Nam hỡi... Việt Nam ơi...
  Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!
  Việt Nam hỡi... Việt Nam ơi...
  Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!

Share This Page